+ วิธีใช้การฝาก-ถอนอัตโนมัติ

วิธีใช้ระบบ ACT สำหรับการถอนเงิน

1. Login ที่หน้าเว็บ

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.1

2. ที่กล่อง ACT คลิก ถอน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.2

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ถอนเงิน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.3

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.4

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.5

6. เลือกบัญชี

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.6

7. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.7

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.8

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน

ระบบถอนอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.9

วิธีใช้ระบบ ACT สำหรับการฝากเงิน

1. Login ที่หน้าเว็บ

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.1

2. ที่กล่อง ACT คลิก ฝาก

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.2

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ฝากเงิน

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.3

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.4

5. เลือกธนาคารที่ท่านฝากเงินเข้ามา

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.5

6. ใส่เลขบัญชี 4 ตัวท้ายที่ท่านได้ฝากเงินเข้ามา

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.6

7. ใส่จำนวนเงินวันที่และเวลาที่ท่านฝากเงินเข้ามา ให้ถูกต้อง

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.7

8. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการฝากเงินให้ท่าน

ระบบฝากอัตโนมัติ ขั้นที่ 1.8
qrcode